Despre Sit

Situl Natura 2000 (Arie de Protecţie Specială Avifaunistică RO SPA 0044 ) este recunoscut  conform HG nr. 1284/2007 (MO nr. 739/31.10.2007) privind declararea ariilor de protectie speciala avifaunistica ca parte integranta a Retelei ecologice europene Natura 2000 in România.

Situl Natura 2000 Grădiştea – Căldăruşani  – Dridu are o suprafaţă de 6 642.3 ha. Din această suprafaţă - 78.3% este situată pe teritoriul judeţului Ilfov în Regiunea 8 Bucureşti –Ilfov iar restul de 21.7% în judeţul Ialomiţa, Regiunea 3 Sud- Muntenia.
Localităţile care au rază teritorială în Situl Natura 2000 sunt:  Gruiu – 40%; Nuci – 23%, Gradistea – 20%, Moara Vlasiei 12% (Ilfov), Fierbinti- Targ – 17% si Dridu – 8% (Ialomiţa).

Situl Natura 2000 protejează un complex important de ecosisteme (lacuri şi păduri limitrofe acestora), fiind un mediu propice pentru dezvoltarea speciilor de floră si faună sălbatică, în special păsări sălbatice.

Situl a fost protejat în special pentru că găzduieşte efective importante ale unor specii de păsări sălbatice protejate.
Înainte să devină Sit Natura 2000 (arie de protecţie specială), situl a fost declarat Arie de Importanţă Avifaunistică (Important Birds Area), conform criteriilor elaborate de către BirdLife International.

Conform datelor au fost identificate aproximativ 70 de specii de păsări, între care 23 de specii din Anexa I a Directivei 79/409 EEC privind conservarea păsărilor sălbatice, respectiv: barza albă (Ciconia ciconia), stârcul roşu (Ardea purpurea), stârcul galben (Ardeola ralloides), stârcul de noapte (Nycticorax nycticorax), chira de baltă (Sterna hirundo), eretele de stuf (Circus aeruginosus), cormoranul pitic (Phalacrocorax pygmaeus), egreta mare şi mică (Egretta alba şi E. garzetta), raţa roşie (Aythya nyroca).

Între acestea, 60 de specii sunt migratoare şi au statut de protecţie în baza  Convenţiei de la Bonn referitoare la speciile migratoare.

Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor: Aythya nyroca, Ardeola ralloides, Nycticorax nycticorax, iar in perioada de migratie pentru speciile: Phalacrocorax pygmaeus, Ardeola ralloides, Egretta alba, Cygnus cygnus, Anser albifrons.

De-a lungul celor trei lacuri: Căldăruşani, Dridu şi Balta Neagră înconjurate de păduri, şi a râurilor Cociovaliştea şi Vlăsia, zboară în migraţia lor zeci de mii de păsări, toamna din nord-est spre sud-vest, iar primăvara în sens invers. Putem observa un mare număr de specii de  cormorani, stârci, lebede, gâşte sălbatice, raţe sălbatice, egrete, chire, chirighiţe şi berze, situl fiind posibil candidat ca sit RAMSAR.

Pădurile din jurul lacurilor păstrează o vegetaţie alcătuită în principal din specii de stejar, cer, frasin, jugastru, plop, sălcii şi  alte specii specifice zonei de câmpie. De fapt, pădurile din sit sunt rămăşiţe ale vechilor Codrii ai Vlăsiei.

Îmbinarea  dintre pădure şi formaţiunile stuficole de pe lacuri, denumite de localnici "cocioace", prezintă şi rol de coridoare ecologice pentru speciile sălbatice care tranzitează situl. Acestea oferă numeroase locuri de adăpost, odihnă, reproducere, cuibărit şi chiar hrănire, în special pentru păsări. Totodată întâlnim specii de plante protejate cum sunt stânjenelul de baltă (Iris pseudacorus) şi câteva specii de rogoz (Carex ssp.). La nivelul apei se poate observa o altă specie protejată, peştişoara (Salvinia natans), regăsită şi pe Lista roşie.

Ponderile diferitelor tipuri de habitate în suprafaţa totală sunt: Râuri lacuri – 17%, Mlaştini, turbării – 2%, Culturi (teren arabil) – 27%, Păşuni – 11%, Păduri de foioase – 45%.

În acest context al valorilor naturale trebuie acordat prioritate faptului că Situl Natura 2000 este o Arie de protectie speciala avifaunistica (SPA) iar măsurile de conservare trebuie să fie focalizate asupra speciilor de pasari, care sunt următoarele, în conformitate cu formularul standard elaborat la constituirea Sitului Natura 2000:

Denumirea stiintifica Anexa Directivei Pasari/ OUG 57/2007 Marimea populatiei Starea de conservare Foloseste aria protejata pentru: hrana, iernat sau în alte situatii
Denumire stiintifica I perechi (p), indivizi (i), relativ comun (RC), rar (R) Medie (B) Cuibarire (c), hrana (h), migreaza (m)
Ardeola ralloides I 35-50 p pasaj: 20-200 i B c, h, m
Aythya nyroca I 25-28 i B c, h, m
Botaurus stellaris I 7-8 p pasaj: 40-80 i B c, h, m
Chlidonias niger I R B h, m
Ciconia ciconia I 2 p B c, h, m
Circus aeruginosus I 3-4 p B c, h, m
Cygnus cygnus I 3-8 i B h, m
Egretta alba I 40-210 i B c, h, m
Egretta garzetta I 40-60 p pasaj: 60-200 i B c, h, m
Himantopus himantopus I R B h, m
Ixobrychus minutus I 12-20 p B c, h, m
Mergus albellus I R B h, m
Nycticorax nycticorax I 70-80 p B c, h, m
Phalacrocorax pygmeus I 80-90 i B h, m
Philomachus pugnax I 400-700 i B h, m
Porzana parva I RC B h, m
Porzana porzana I 7-8 p B c, h, m
Recurvirostra avosetta I R B h, m
Sterna hirundo I RC B c, h, m
Tringa glareola I 40-80i B h, m

 

Harta Sitului Natura 2000 - aria de implementare a proiectului

Gradistea Caldarusani Dridu

Gradistea Caldarusani Dridu

Amenintarile

Pentru o zonă naturală situată în judeţul Ilfov, în apropierea  Bucureştiului, presiunea exercitată asupra speciilor şi habitatelor este în creştere. Principalele probleme şi ameninţări la adresa biodiversităţii Sitului Natura 2000 sunt:

Du vorba mai departe!FacebookTwitterYahooEmail