Conferinta de lansare a proiectului

În data de 12 iulie 2011, s-a desfasurat în Bucuresti, Calea Plevnei nr. 61, Conferinta de prezentare a proiectului: „Plan de management şi campanie de informare, educare şi conştientizare privind Situl Natura 2000 Grădiştea-Căldăruşani-Dridu ROSPA0044”. Proiectul este co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operaţional Sectorial - Mediu (POS Mediu) – Axa prioritară 4 „Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii si implementat de Asociaţia Experţilor de Mediu, în parteneriat cu Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov şi Asociaţia pentru Protecţia Habitatelor Naturale, în perioada 1.09.2010 – 30.08.2012.

În cadrul conferintei de presă au fost prezentate valorile naturale ale Sitului Natura 2000 Grădiştea-Căldăruşani-Dridu si a fost subliniata necesitatea elaborarii Planului de management al Sitului Natura 2000 care sa asigure mentinerea starii de conservare a Sitului.

Prezentatorii au evidentiat urmatoarele aspecte: 

-Dna. Elena Florian - manager de proiect la Asociatia Expertilor de Mediu, a realizat o prezentare generală a proiectului „Plan de management şi campanie de informare, educare şi conştientizare privind Situl Natura 2000 Grădiştea-Căldăruşani-Dridu ROSPA0044” si a prezentat Programul POS Mediu, Axa 4;
- Dl. Emilian Burdusel, custode al Sitului Natura 2000, Presedinte CE UNESCO Pro Natura, a prezentat valorile naturale ale Sitului Natura 2000, amenintarile cu care se confrunta acesta si necesitatea elaborarii unui Plan de management

- Dna Doina Cioaca, de la Ministerul Mediului si Padurilor, a subliniat rolul pe care il are Planul de management in contextuldezvoltarii durabila a zonei Sitului Natura 2000

- Dra Lavinia Raducescu, coordonatoare SOR, a prezentat tipurile de masuri de conservare destinate speciilor de pasari pentru care a fost declarat Situl Natura 2000.

Valoarea totală a proiectului este de 1.769.343 lei, din care: 1.474.830 lei (finanţare nerambursabilă din FEDR şi buget de stat) şi 294.513 lei contribuţia beneficiarului, Asociatia Expertilor de Mediu.

 

Obiectivul general al proiectului este:

Să contribuie la imbunatatirea semnificativa a starii de conservare favorabilă a Sitului Natura 2000 Grădiştea - Căldăruşani - Dridu, precum şi a speciilor/habitatelor de interes comunitar ale acesteia, in cadrul unui proces consultativ deschis, transparent si participativ vizand elaborarea planului de management si informarea/conştientizare factorilor interesati cu privire la beneficiile conservării unui Sit Natura 2000.

 

Rezultatele proiectului constau în:

 

Pe cuprinsul Sitului Natura 2000 Grădiştea-Căldăruşani-Dridu ROSPA0044, vizat de proiect, îsi au raza teritorială următoarele localităti: Gruiu, Nuci, Gradistea, Moara Vlasiei (Ilfov), Fierbinti- Targ si Dridu (Ialomiţa).

Pentru informatii despre activitatile proiectului puteti contacta Asociatia Expertilor de Mediu – Tel: 021 312 51 30, e-mail: eea_ngo@yahoo.com.

Du vorba mai departe!FacebookTwitterYahooEmail