Vizitare

Aflată la numai 35 de km de Bucureşti, aria Grădiştea – Căldăruşani – Dridu, reuneşte pe o suprafaţă de 6642.3 ha, atât reminiscenţe ale vechilor Codrii ai Vlăsiei cât şi ale salbei de lacuri şi bălţi care înconjurau în vechime Bucureştiul.

Atât pădurile cât şi zonele umede (bălţi, lacuri, mlaştini, cursuri de râu..) sunt favorabile prezenţei a numeroase specii de păsări, care au condus la declararea ariei ca Sit Natura 2000 – Arie de Protecţie Specială Avifaunistică.  Situl este recunoscut prin Hotărârea de Guvern nr.-ul 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a Reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.

Foarte pe scurt, spre deosebire de alte zone transformate complet (în supermarket-uri, aeroporturi, şosele, gropi de gunoi..), din jurul Bucureştiului, aici se mai găsesc încă porţiuni în care putem descoperi cum arată de fapt natura din această regiune.

În această zonă mai pot fi întâlnite încă păduri, bălţi şi lacuri ce adăpostesc păsări de apă, sau chiar terenuri agricole, care ne oferă un peisaj aproape natural cu care ne putem clăti ochii de praful și betoanele din oraș.

Gradistea Caldarusani Dridu

Aceste zone naturale reprezintă adevărate oaze, de care trebuie să profităm din plin, vizitându-le şi învăţând să le păstrăm şi pentru generaţiile viitoare.

Pe lângă valorile naturale, aici pot fi întâlnite elemente importante ale patrimoniului cultural, cum sunt numeroasele mânăstiri şi biserici, între care renumita Mânăstire Căldăruşani, sau diferitele descoperiri arheologice, cum sunt cele care datează din epoca bronzului de la Dridu.

Caile de acces in Situl Natura 2000

Situl se poate vizita din DN 1 Bucureşti – Ploieşti pe DJ 101 de-a lungul localităţilor Baloteşti, Căciulaţi, Moara Vlăsiei, Grădiştea,
DJ 101C prin Snagov, Siliştea Snagovului, Gruiu, Lipia, Nuci, localităţi aflate în partea nordică a Sitului, sau din DN 3 Bucuresti - Stefanesti - Dascalu, apoi DC 184 Dascalu - Moara Vlasiei, continuând pe DJ 101.

Situl se poate vizita cu masina sau microbuzele şi autobuzele care circulă din staţia Cora Pantelimon către principalele localităţi de pe teritoriul Sitului sau cu trenul ce traversează Situl pe calea ferată Bucureşti – Urziceni,  din care, în dreptul localităţii Căciulaţi se ramifică linia ferată spre Snagov. Staţiile CFR din apropierea Sitului Natura 2000 sunt : Căciulaţi, Moara Vlăsiei, Fierbinţi şi Dridu.

Gradistea Caldarusani Dridu

În vizita pe care o faceţi, trebuie luat în considerare că partea cea mai interesantă atât din punct de vedere natural cât şi cultural se găseşte în interiorul Sitului, în jurul lacului şi pădurii Căldăruşani, unde este localizată deasemenea Mânăstirea Căldăruşani.

Totuşi între toate mijloacele de transport disponibile, cea mai potrivită modalitate de deplasare, atunci când vizităm Situl Natura 2000, este bicicleta.

Cicloturismul - cea mai potrivita alegere pentru vizitarea Sitului Natura 2000

Cicloturismul reprezintă activitatea turistică de recreere în care deplasarea si vizitarea obiectivelor turistice se face pe bicicletă.
Distanţele variază considerabil în funcţie de traseul ales, de la câteva ore la aproape o zi întreagă. În funcţie de condiţia fizică, viteza cu care se merge şi numărul opririlor,  se pot acoperi în medie 20 -50 de km într-o zi.

Cicloturismul permite vizitarea, cu costuri mai reduse şi într-un timp relativ scurt a multor obiective turistice naturale si culturale, într-un mod mai apropiat de natură şi de oameni, mai prietenos faţă de cultură şi mediul înconjurător si care necesită investiţii relativ reduse.

Gradistea Caldarusani Dridu

Bicicleta asigură posibilitatea unor experienţe  directe într-o măsură mult mai mare, decât în cazul deplasării cu mijloace de transport motorizate, care prin viteza ridicată sau separarea de mediu, ne reduc contactul şi percepţia asupra locurilor pe care le vizităm.

Cu o bicicletă puteţi parcurge drumurile forestiere, bucurându-vă de farmecul pădurii sau puteţi înconjura lacurile şi bălţile admirând luciurile de apă şi observând păsările ce se adăpostesc sau zboară deasupra stufului.

De asemenea bicicleta este un mijloc de transport ecologic, care nu emite noxe şi nu produce zgomot, fiind totodată foarte eficient energetic, având ciclul de viaţă lung, neconţinând componente toxice sau greu reciclabile şi consumând relativ puţine resurse la producere, intreţinere şi dezafectare.

Şi nu în ultimul rând, bicicleta este un vehicul sănătos, prin care ne întreţinem condiţia fizică, combătând astfel sedentarismul şi reducând semnificativ riscul de boli cardiovasculare şi de obezitate.

Gradistea Caldarusani Dridu

Pasarile de apa – atractia principala a Sitului Natura 2000 Gradistea – Caldarusani - Dridu

Situl Natura 2000 a fost declarat pentru speciile de păsări, pe care le putem întâlni aici.

Bogăţia în specii de păsări a zonei se datorează calităţii şi importanţei habitatelor, locurilor de cuibãrit, de hrănire şi de odihnă.
Principalele habitate care prezintă o mare importanţă pentru speciile de păsări enumerate sunt: zonele umede (bălţi, lacuri şi râuri), stufărişul, păpurişul, mlaştinile cu rogoz, fâneţele umede şi alte suprafeţe cu apă mică.

Au fost identificate aproximativ 70 de specii de păsări, între care 20 de specii foarte valoroase, de interes european, ce sunt incluse pe Anexa I a Directivei Păsări a Uniunii Europene (79/409 EEC) privind conservarea păsărilor sălbatice.

Astfel viaţa păsărilor sălbatice de apă, reprezintă cea mai importantă dintre atracţiile Sitului Natura 2000.

Observarea păsărilor (sau Bird watching în engleză), reprezintă o activitate foarte îndrăgită de către locuitorii ţărilor din Uniunea Europeană, fiind  în acelaşi timp foarte relaxantă şi totodată foarte interesantă.

Gradistea Caldarusani Dridu

Pentru a observa cu succes păsările sălbatice, este necesar să ne însuşim anumite cunoştinţe de bază şi să achiziţionăm un echipamet minim.

Observarea păsărilor se poate face cu ochiul liber sau prin intermediul aparaturii ajutatoare, cum sunt binoclurile şi lunetele. Deasemenea nu trebuie neglijată nici ascultarea şi analizarea sunetelor si cântecelor emise în perioada de împerechere sau când sunt alarmate.

Observarea păsărilor (Birdwatching-ul) reprezintă o combinaţie de relaxare şi drumeţii în natură, având ca pasiune diferitele specii de păsări sălbatice.

Pentru observarea păsărilor, vizitatorii se "înarmează" cu aparate foto cu tele-obiectiv sau binocluri, ca nişte adevăraţi foto-vânători paşnici, dornici să surprindă cât mai multe imagini cu păsările săbatice de apă, aflate în habitatul lor natural.

Înaintea de a pleca la vânătoarea de imagini, vizitatorii trebuie să aibă cunoştinţele de bază referitoare la speciile de păsări care trăiesc sau tranzitează zona şi care este comportamentul acestora.
O provocare interesantă este de a identifica diferenţele între sexele acestor specii.

În zonele temperate, cum este şi România, cele mai bune perioade din an pentru observarea păsărilor sunt primăvara şi toamna,  când intensificarea curenţilor de aer dinamizează migraţia şi pasajul. De asemenea în timpul iernii se înregistrează o mare activitate în lumea păsărilor, când are loc aşa numitul pasaj de iarnă, când populaţiile de păsări nordice migrează spre sud forţate de frigul şi lipsa hranei din lunile reci.

Totodată trebuie luat în considerare că păsările sunt matinale.
În special în zilele caniculare ale verii, păsările se trezesc în zori, când se înregistrează şi activitatea lor cea mai intensă.

Principalele specii care se întâlnesc pe teritoriul Sitului Natura 2000 sunt:

Cormoranul mic, Stârcul galben, Buhaiul de baltă, Stârcul de noapte, Egreta mare, Egreta mică, Stârcul pitic, Barza albă, Raţa roşiatică, Lebăda de iarnă, Ferestraşul, Eretele de stuf, Piciorongul, Ciocântorsul, Fluierarul de mlaştină, Bătăuşul, Chirighiţa neagră, Chira de baltă, Cresteţul cenuşiu şi Cresteţul pestriţ.
Mai multe detalii despre acestea, puteti gasi in Vedetele Sitului.

Du vorba mai departe!FacebookTwitterYahooEmail